Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Im. Jana Długosza w Częstochowie

Zmarł Mieczysław Hrehorów

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Dziś w wieku 98 lat zmarł Mieczysław Hrehorów, nestor,   zasłużony działacz sportowy i  Członek Honorowy AZS.

Urodził się 11 lutego 1924 roku w Złoczowie (dzisiejsza Ukraina). Wychowywał się w wielopokoleniowej rodzinie katolickiej i patriotycznej.  Najwięcej   czasu wolnego  spędzał  z rówieśnikami pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego i polskiego. W tej  zbiorowości zdobywał wykształcenie i doskonalił  się sportowo. Jego pasją była piłka siatkowa oraz turystyka w tym wycieczki górskie i narciarstwo. Do tych dyscyplin miał szczególne predyspozycje.  Niestety  II wojna światowa  przerwała realizację jego  marzeń sportowych. Przeżył trzy okupacje:  sowiecka (17.09.1939-1941),  niemiecką (1941-1944) i  po raz drugi sowiecką (1944-1945). Z Kresów  do Częstochowy  przybył 7 września 1945 r. Od początku pobytu w grodzie pod Jasną Górą związał się ze środowiskiem sportowym.  W listopadzie 1946 r.  rozpoczął studia w Wyższej Szkole Administracyjno- Handlowej (rozważał  też studia w Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie).   Za namową  starszego kolegi   Bogdana Hoffmana   w towarzystwie  Tadeusza Bojanka reaktywował w 1946 r. Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie.  M. Hrehorów wymyślił dla AZS Częstochowa  białe barwy, a gryf  przyozdobił złotą  obwódką (te dwa symbole towarzyszą  jemu i Częstochowie już  siedemdziesiąt sześć lat.   W latach czterdziestych XX wieku  organizował elitarne reprezentacyjne akademickie bale (taniec  także był jego pasją), z których dochód przeznaczono na działalność statutową AZS.  Jego talenty organizacyjne i pedagogiczne  zostały w pełni  wykorzystane  dla potrzeb sportu  w Częstochowie.

Częstochowa okazała się trafionym wyborem życiowym.  Tu z Panią Krystyną (uprawiała pływanie w AZS Częstochowa) założył rodzinę, szefował  częstochowskim firmom budowalnym, budował obiekty sportowe. Przewodził pracom Klubu Seniora AZS Częstochowa (dokładnie 52 lata). Był inicjatorem spotkań opłatkowo-noworocznych AZS a także  wielu imprez sportowych organizowanych dla Częstochowian. Członek Honorowy Akademickiego Związku Sportowego.

Działacz harcerski. Popularyzator turystyki.  Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich.  W artykułach publicystycznych,  a ostatnio na  licznych spotkaniach z  częstochowską młodzieżą szkolną  przybliżał  problematykę Kresów Wschodnich i  warunki życia w pierwszym pięcioleciu w powojennej Częstochowie.  Doczekał się monografii  autorstwa dr Ryszarda Stefaniaka  „ Mieczysław Zbigniew Hrehorów – Historia jednego niezwykłego życia”

Żegnamy  Nestora AZS, Autorytet moralny,  Erudytę, Eleganta, a przede wszystkim  wspaniałego kolegę.

Zarząd

Klubu AZS UJD Częstochowa

Promocja miasta

KU AZS UJD Częstochowa realizuje usługę promocji na rzecz miasta Częstochowy.

www.czestochowa.pl

Sponsorzy

2_bebetto
3_ujd

"Upowszechnianie kultury fizycznej" - "Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego"

4_przemyslowka
5_provel
mawa
7_scout
8_zlompol

Częstochowa 2018