Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

42-200 Częstochowa,
ul. Zbierskiego 6
tel./fax. (034) 361-49-18, 361-49-19
e-mail: azs.ujd.czest@gmail.com

strona internetowa klubu:
www.azs-ujd.czest.pl

https://www.facebook.com/azs.ujd.tenis/
https://www.facebook.com/ciezary

Dane rejestrowe
KRS 0000253503
REGON 150919675
NIP 5730256022

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Z dniem 25 maja 2018 r. Klub dostosowuje działalność do nowego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym Klub przygotował niezbędne informacje, dzięki którym dowiedzą się Państwo, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie mają Państwo prawa.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie („KU AZS UJD” lub „Administrator”).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli z jakichkolwiek powodów Pani/Pan nie będziecie chciał ich przekazać, KU AZS UJD nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań. W każdym przypadku KU AZS UJD zbiera tylko dane osobowe, które są faktycznie niezbędne.

Dane osobowe, które Pani/Pan przekaże KU AZS UJD będą przetwarzane w celu, w którym zostały przekazane, jak również dla celów statystycznych, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług KU AZS UJD. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą zobowiązywać KU AZS UJD także do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, z których usług skorzysta KU AZS UJD, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową lub organizacyjną KU AZS UJD, podmioty zajmujące się organizacją i transmisją zawodów/meczów, Międzynarodowe i Europejskie Federacje, a także partnerzy i sponsorzy KU AZS UJD. Z uwagi na zakres działalności prowadzonej przez KU AZS UJD, a także cel przekazywania, Pani/Pana dane osobowe mogą także zostać udostępnione publicznie m.in. w formie artykułów prasowych, wyników z zawodów oraz meczów ligowych, opisów zawodów i meczów, statystyk, list kadr narodowych lub innych komunikatów związanych z meczami i zawodami, a także wykazów osób uprawnionych do pełnienia określonych funkcji lub udziału w określonych wydarzeniach. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi lub czynności w związku z którą zostały przekazane oraz przez okres wynikający z okresu przedawnienia w ewentualnym procesie ochrony dóbr Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, może ją Pani/Pan wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji swoich praw może Pani/Pan skontaktować się w wybranej przez siebie formie tj.:
na adres email: azs.ujd.czest@gmail.com
lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:
Klub Uczelniany AZS UJD
ul. Zbierskiego 6, 42-200 Częstochowa

Promocja miasta

KU AZS UJD Częstochowa realizuje usługę promocji na rzecz miasta Częstochowy.

www.czestochowa.pl

Sponsorzy

Zadanie: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – Akademia tenisa stołowego 2023 – zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży -sekcja podnoszenia ciężarów – zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy (2023)

Zadanie: Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa – sekcja podnoszenia ciężarów – zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy (2023)

2_bebetto
3_ujd

"Upowszechnianie kultury fizycznej" - "Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego"

mawa

Częstochowa 2018 – 2023