Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Im. Jana Długosza w Częstochowie

Walne zebranie  sprawozdawcze delegatów

Walne zebranie  sprawozdawcze delegatów  odbędzie się w 13 września 2021 r. w Akademickim Centrum Sportu  UJD p.18. o godz. 17.00, drugi termin godz.17.30.
Tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdania finansowego.

Promocja miasta

KU AZS UJD Częstochowa realizuje usługę promocji na rzecz miasta Częstochowy.

www.czestochowa.pl

Sponsorzy

2_bebetto
3_ujd
4_przemyslowka
5_provel
6_mawa
7_scout
8_zlompol

Częstochowa 2018